۲ مرداد ۱۴۰۳ 2024/07/23
[#جبهه_فرهنگی_اجتماعی_انقلاب-اسلامی]

ماموریت رسانه آوند

تغذیه محتوایی فعالان، گروه‌ها و شبکه‌های جبهه فـرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی در زمینۀ چیستی و چگونگی جبهه‌سازی مردمی، شیوه‌های به‌میدان‌آمدن مردم و تعالی تشکیلاتی جبهه
 
 معرفی بخش‌ها:
 
انعکاس: بازتاب فعالیت‌های عناصر، گروه‌ها و شبکه‌های جبهه در زمینۀ ترویج گفتمان جبهه‌سازی مردمی
 
تحقیقات:تأمین و تولید محتوا در زمینۀ جبهه‌سازی مردمی و تعالی تشکیلاتی جبهه
 
گفتمان‌سازی: تهیه، تولید و انتشار محصولات ترویجی در زمینۀ گفتمان جبهه‌سازی مردمی
 
بانک محصولات: به اشتــراک‌گـذاری محصـولات در زمینــۀ گفتمـــان جبهه‌سازی مردمی
 
انتشارات:چـاپ و نشـــر آثــار مکتــــوب در زمینـۀ مبـــانی و دانــــش جبهه‌سازی مردمی
 
سندروم‌ها: آسیب‌شناسی عملکرد جبهـــه و پیگیـــری اختلالات و امراض