انعکاس
۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نشست مجازی 20 روز دولتِ مردم

نشست مجازی 20روز دولت مردم با بررسی الهامات پدیده پیاده روی اربعین برای مردمی سازی دولت در حضور دکتر مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،خانم عاطفه سعیدی نژاد مدیر کل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی ،حجت الاسلام سید مصطفی مدرس مسئول مرکز مطالعات راهبردی موسسه…

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

عهدواره‌ منطقه‌ای قیام جبهه فرهنگی استان همدان

عهدواره‌های منطقه‌ای قیام گامی دیگر به سوی میدان‌داری مردم باید یک حرکت عمومی معقول و منضبط و صحیح با جهت‌گیری منطقی و قابل قبول در کشور راه بیفتد؛ البتّه این حرکت وجود دارد منتها بایستی انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشم‌انداز محسوس باشد. این…

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

عهدواره‌ی منطقه‌ای قیام جبهه فرهنگی استان چهارمحال بختیاری

عهدواره‌های منطقه‌ای قیام گامی دیگر به سوی میدان‌داری مردم باید یک حرکت عمومی معقول و منضبط و صحیح با جهت‌گیری منطقی و قابل قبول در کشور راه بیفتد؛ البتّه این حرکت وجود دارد منتها بایستی انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشم‌انداز محسوس باشد. این…