اربعین

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نشست مجازی 20 روز دولتِ مردم

نشست مجازی 20روز دولت مردم با بررسی الهامات پدیده پیاده روی اربعین برای مردمی سازی دولت در حضور دکتر مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،خانم عاطفه سعیدی نژاد مدیر کل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی ،حجت الاسلام سید مصطفی مدرس مسئول مرکز مطالعات راهبردی موسسه…