انقلاب اسلامی

۱۴۰۱/۰۵/۰۸

چیستی مردمی بودن از منظر امام خامنه ای

حضرت امام روح الله رضوان الله تعالی علیه به عنوان رهبری برخاسته از متن مردم همواره به فهم و شعور بالای مردم اعتقادی عمیق و ریشه دار داشتند و بارها به مسئولین و کارگزاران نظام و انقلاب متذکر می شدند که : در این انقلاب کسانی رستگار و سربلند خواهند…