جامعه اسلامی

۱۴۰۱/۰۵/۰۸

چرایی مردمی بودن از منظر امام خامنه ای

مردمی بودن به دلیل آثار و برکاتی که در جامعه اسلامی دارد؛ لازم و ضروری است که میان مسئولین این روحیه محقق و تثبیت گردد..ازاولین مواردی که مردمی بودن را برای جامعه اسلامی ضروری و لازم می نماید؛ آثار فردی و معنوی است که در روایات به آن اشاره شده…