جبهه

۱۴۰۱/۰۵/۲۴

نهاد انقلابی؛ اصالتِ قالب (ساختار) یا اصالتِ هویت (تحقق ماموریت)؟

🖋️ دکتر ساسان زارع سازمان پدیده‌ای پیچیده و نافذ در حیات بشری است. پدیده‌ای که میل به دیر پایی دارد. گویا میل به بقا که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده به سازمان‌ها نیز سرایت کرده است؛ تا آنجا که به باور برخی اندیشمندان، سازمان می‌کوشد تا زنده بماند…

۱۴۰۱/۰۵/۰۹

ویژگی نهادی بودن جبهه و شبکه

آوند ، در دومین گام تضارب افکار و تعامل اندیشه ها و پس از مردم نگاری ،به”نهاد”به عنوان حلقه واسطه جریان رایج کشور و حاکمیت در تراز انقلاب اسلامی پرداخت.بر خود فرض می دانیم که از همه نویسندگان و محققان عزیز در ایجاد این آوردگاه فکری تقدیر نماییم. آوند بر…