ربط عاشقی

۱۴۰۱/۰۵/۲۴

ربط عاشقی

ربط دل من و تو ربط عاشقی است . الحمــدلله بالاخــره جمعــی در کشــور پیــدا شــدند کــه بدانند،بفهمند کشورشان چیست ؟کیست؟ ظرفیتها چیست ؟مــا کــه هرچــه بــه بعضی ها راجع به ظرفیت های کشور،امکانات کشــورو اینها میگوییم خیلی ها باور نمیکنند اما الحمدلله جماعت شما این حقیقت را باور کردید…