سازمان

۱۴۰۱/۰۵/۲۴

نهاد انقلابی؛ اصالتِ قالب (ساختار) یا اصالتِ هویت (تحقق ماموریت)؟

🖋️ دکتر ساسان زارع سازمان پدیده‌ای پیچیده و نافذ در حیات بشری است. پدیده‌ای که میل به دیر پایی دارد. گویا میل به بقا که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده به سازمان‌ها نیز سرایت کرده است؛ تا آنجا که به باور برخی اندیشمندان، سازمان می‌کوشد تا زنده بماند…