مردم سالاری

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

سالاربودن مردم در نظریه مردم‌سالاری

چنان که گذشت مردم‌سالاری، ابزاری توانمند برای ادارۀ حکومت نیست و بلکه هویت این مکتب فکری- اجتماعی است و همچنان که واضح است، سایر نظامات باید رنگ و بوی این هویت را داشته باشند. یعنی مردمسالاری دینی پشت تمام الزامات و نظامات توصیه‌ای که می‌خواهیم ارائه کنیم قرار می‌گیرد. مثلا…