برای دریافت محتوای مورد نیاز جهت شرکت در عهدواره منطقه‌ای قیام، بر روی عکس‌ها کلیک نمائید.

برای دریافت محتوای مورد نیاز جهت شرکت در عهدواره منطقه‌ای قیام، بر روی عکس‌ها کلیک نمائید.

۱۴۰۱/۰۷/۱۶
  • webtab1401_SAZ
  • شناسه خبر: 4027