تبدیل تهدید به فرصت با ارائه حجت الاسلام حسن علیمحمدی کاری از قرارگاه شتاب دهی تحول اجتماعی ثمر

۱۴۰۲/۰۴/۲۱
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 5913