تجربه مدیریت نهاد های انقلاب اسلامی به عنوان سازمان های نوین الگویی برای مهندسی فرهنگی سازمان ها

۱۴۰۱/۰۵/۰۹
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 3371

نهاد های انقلاب اسلامی ، سازمان های نوینی به شمار می آید که با فرمان معمار انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) طراحی و تشکیل شد .فلسفه وجودی این سازمان ها را باید از دل ویژگی ها و مقتضیات زمان و از جوهر آرمانها و رسالت انقلاب اسلامی دریافت . نهاد ، سازمانی ارگانیک است که مهدسی و مدیریت آنبا فرهنگ و ارزشهای جامعه سازگار است. این گونه سازمانها می تواند پاسخگوی نیاز های محیط پیرامونیخود باشد و انحلال پذیر نباشد

مطالب مرتبط