زمینه و بسترهای فکری، ساختاری و کارگزاری ایجاد سازمان کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۰۸
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 4548

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی زمینه‌ها و بسترهای فکری، ساختاری و کارگزاری سازمان کمیته‌های انقلاب اسلامی است.یکی از سازمان‌های مهمی که پس از پیروزی انقلاب پدید می‌آید سازمان شبه‌نظامی و شبه پلیسی متشکل از انقلابیون و توده مردم است.کمیته‌های انقلابی از اولین سازمان‌هایی بود که به ضرورت برای حل مسائل نظامی و امنیتی و تأمین امنیت آسایش و رفاه مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد…..

مطالب مرتبط