صلح امام حسن با رویکرد حفظ تشکیلات شیعی

۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  • طراح سایت
  • شناسه خبر: 4835

امام حسن مجتبی هفت ماه پس از مقاومت نظامی و لشگرکشی به سوی سپاهیان شام به رهبری معاویه صلح و ترک مخاصمه را با شروطی بسیار مهم پذیرفتند. این شروط شامل رعایت قرآن و سنت پیامبر در اداره‌ی جامعه، تفویض حکومت پس از معاویه به امام حسن ع و در صورت فقدان ایشان امام حسین ع و عدم نصب جانشین از سوی معاویه، پرداخت غرامت به خانواده‌های آسیب‌دیده‌ی جنگ، ترک تبلیغات سوء علیه امیرالمومنین ع و ترک تعقیب و آزار و اذیت مخالفان معاویه در عراق بود. اما چرا امام حسن در این راه از جهاد و مقابله دست کشیدند؟

مطالب مرتبط