سخنرانی سردار عزیز جعفری با عنوان ضرورت تجربه نگاری حلقه های میانی در تسریع حرکت عمومی (قسمت دوم)

۱۴۰۲/۰۱/۱۶
  • webtab1401_SAZ
  • شناسه خبر: 5685

مطالب مرتبط