سخنرانی علی مهدیان نماینده طلاب جهادی در اجتماع مردمی هسته های جهاد و پیشرفت با حضور رئیس جمهور

۱۴۰۱/۱۱/۰۸
  • webtab1401_SAZ
  • شناسه خبر: 5322

مطالب مرتبط